Darmonderzoek

Je hebt maagpijn, buikpijn, misselijkheid, last van diarree of obstipatie,  last van winderigheid of een opgeblazen gevoel. De huisarts en het ziekenhuis hebben alles al onderzocht, maar kunnen niets geks vinden. Samen met twee miljoen Nederlanders heb je chronische darmklachten. Zelfs na de begeleiding door een diëtist blijven de klachten aanhouden of keren de klachten na enige tijd weer terug. En nu? Zou het niet fijn zijn om te weten wat de oorzaak is van jouw klachten? Bij maag- en darmklachten is vaak meer mogelijk dan je denkt, en zijn er diverse onderzoeken aan te vragen aan de hand van jou klachten. Door een uitgebreide anamnese kijken we wat er voor jou nodig is om te onderzoeken. Soms is het aan de hand van een uitslag nodig om verder te testen. Ook mogelijke voedingsintoleranties kunnen worden opgespoord en kan er aanvullend bloed onderzoek nodig zijn.  Welk onderzoeks materiaal wordt gebruikt hangt uiteraard af van de benodigde informatie  van de cliënt. Dit varieert in feces, urine, bloed, speeksel en haar analyses. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse laboratoria.

 

Basisscreening darm

 

Indicatie

Bepaling kwantiteit en kwaliteit van darmbiota en slijmvliesimmuniteit, aanwezigheid van ontstekingen, dysbiose en voedingsallergie.

 

De ‘Basisscreening darm’, is een zeer uitgebreid onderzoekspakket, dat is samengesteld uit meerdere onderzoeken: spijsvertering, pH, resident en transiënt darmbioom, mycologie, virulente factoren darmbioom, secretorisch IgA, bèta-defensine 2, alfa-1-antitrypsine, EPX en een kwalitatieve bepaling van de onstekingsmarkers calprotectine, lactoferrine, hemoglobine en transferrine

 

Hoe zit het met uw darmbiota samenstelling?

 

Darmtherapiescreening

 

Indicatie

Dit onderzoekspakket geeft informatie over de gezondheid en het functioneren van het maagdarmkanaal, compleet met een bepaling van mogelijke pathogenen en de vrijmaking van histamine en de ontstekingsreacties uitgelokt door gluten.

 

De ‘Darmtherapiescreening’ is een onderzoekspakket en omvat de volgende onderzoeken: spijsvertering, pH, resident en transiënt darmbioom, mycologie, virulente factoren darmbioom, Helicobacter pylori, TFT parasitologie, secretorisch IgA, bèta-defensine 2, alfa-1-antitrypsine, EPX, histamine, pancreas-elastase, tryptofaan, zonuline en een kwalitatieve bepaling van de ontstekingsmarkers calprotectine, lactoferrine, hemoglobine en transferrine

 

 

 

 

 

Voorbeeld uitslag

 

Preventief onderzoek darmpoliepen

 

 

Dit programma bestaat uit een combinatie van onderzoeken die preventief toegepast kunnen worden bij mensen die tot de risicogroep voor colorectaal kanker behoren of bij mensen waarbij een vermoeden bestaat dat ze een colorectale tumor hebben. Ook bij waarneming van bloed in de ontlasting wordt dit onderzoek meegenomen. Bij afwijkende waarden is een colonoscopie aan te bevelen en wordt U door gestuurd naar de huisarts.

De volgende parameters worden getest: Tumor M2-PK, calprotectine, hemoglobine en hemoglobine-haptoglobinecomplex.

 

Voorbeelduitslag

 

Losse para meters en onderzoeken.

Alle onderzoeken zijn los aan te vragen. Via de onderstaande link vind U meer informatie over losse parameters en onderzoeken. 

https://www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-analytic/onderzoeken/