ENERGETISCH MORFOLOGISCH BLOED ONDERZOEK

 

Ons bloed is een uitstekend startpunt. De rode vloeistof geeft namelijk ontzettend veel informatie weg over onze gezondheid. Maar wat is nu een goede bloedtest? Wij adviseren doorgaans de zogenoemde energetisch morfologische bloedtest (EMB). Een test die niet de huisarts, maar een orthomoleculair of natuurgeneeskundig professional afneemt.

EMB test geeft inzicht

We zien het steeds vaker; ogenschijnlijk gezonde mensen die toch met allerlei klachten te kampen hebben. Bij tot wel 39% van de personen die met gezondheidsklachten naar het spreekuur gaat, kan de huisarts na anamnese geen specifieke diagnose stellen.1

In veel gevallen is het dus voor de huisarts een raadsel wat aan de klacht(en) ten grondslag ligt. Diverse gesprekken – soms ondersteunt met enkele reguliere onderzoeken – geven vaak nog geen duidelijkheid en regelmatig wordt de patiënt zonder effectief advies weer naar huis gestuurd. Het kan echter zeer waardevol zijn om verder te kijken naar de oorsprong van de klachten. De EMB test kan aanvullend hierop een puzzelstuk vormen.

 

Meten is weten

Ons bloed is in feite het transportsysteem van ons lichaam. Dagelijks stroomt de vloeistof duizenden keren rond door onze bloedvaten. Het vervult een essentiële rol door het vervoeren van zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen naar de juiste organen en cellen. Daarnaast is het onze interne temperatuurregelaar en het middelpunt van ons afweersysteem.

De kwaliteit van het bloed kan dus je hele systeem beïnvloeden en ons daarom juist ook zoveel inzichten geven. Reguliere bloedtesten kunnen diverse factoren aan het licht brengen, zoals ijzertekort en infecties. De EMB test heeft echter een andere benadering van bloedonderzoek voor een nog uitgebreider inzicht in je gezondheid.

 

Wat houdt een EMB test in?

Zo’n energetisch morfologisch bloedonderzoek is een aanvulling op de anamnese die ik bij je afneem. Maar wat zegt die term nu precies?

Morfologisch slaat op de organen en weefsels van een organisme. Het lab analyseert enerzijds het bloed op microscopisch niveau. Anderzijds analyseren we op energetisch niveau. Einstein leerde ons al dat alles en iedereen uit energie bestaat.2 Energie is dus de basis van het universum, maar dat is lang niet altijd zichtbaar. Daarentegen zijn deze gewaarwordingen wel op andere manieren waar te nemen. Denk hierbij aan je ademhaling of emoties.

Klinkt zweverig? Dat valt wel mee! Energetica wordt al sinds oudsher in de alternatieve geneeskunde toegepast. Zo zijn de meridianen en chakra’s binnen de Chinese en Ayrvedische geneeskunde onderdelen van energetische therapie. Bovendien houden ook artsen in de reguliere geneeskunde zich bezig met energetische waarden, hetzij op biochemisch niveau. Energetische therapie richt zich op herstellen van de balans tussen onze fysieke en energetische kant.

Inzicht in je gezondheid

Een kijkje in het bloed geeft een beter beeld van het totale plaatje. Met deze test krijg je inzicht in reguliere waarden zoals de bloedplaatjes, hemoglobine, rode bloedcellen en witte bloedcellen. Maar het kan ook verschillende tekorten, verstoringen en belastingen aan het licht brengen. Waarden (ruim 180) die met dit onderzoek naar boven kunnen komen zijn onder andere:

 

  • Leverbelasting
  • Darmverstoring (gedifferentieerd naar mycotische & dysbiotische belasting)
  • Parasietbelasting
  • Adrenale Status
  • pH balans
  • B12-status
  • Vitaminenpanel
  • Mineralenpanel
  • Spoorelementenpanel
  • Vrije radicaal belasting
  • Toxische belastng
  • Virale belasting
  • Bacteriële belasting
  • Geopatische stress
  • Pancreasinsufficiëntie
  • Hormoonbalans

  Tevens worden de reguliere waardes gemeten en geanalyseerd:

  • Trombocyten (aantal bloedplaatjes)
  • Rode bloedcellen (erytrocyten)
  • Witte bloedcellen (leukocyten)
  • Hemoblobine (Hb)
  • Hematocriet (Ht)
  • Mean Corpuscular Volume (MCV)
  • Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC)

Vervolgens maakt ik een vertaalslag naar de praktijk en voorzie ik  je van een uitgebreide analyse en advies. Hiermee leer je bewuster te kijken naar je voedingspatroon en leefstijl.

 

Hoe werkt de EMB test?

De EMB betreft een testmethode waarbij ik middels een vingerprik enkele druppels bloed afneem. In het onderzoek wat volgt wordt zowel met reguliere als complementaire bril naar het bloed en de anamnese gekeken. Het energetisch morfologische bloedonderzoek bekijkt enerzijds de bloedcellen (hematologie) en geeft anderzijds inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch niveau.

De EMB test wordt afgenomen door professionals in de gezondheidszorg die beschikken over ruim voldoende orthomoleculaire en medische kennis. Deze testmethode is als zodanig niet wetenschappelijk bewezen en vervangt ook niet het reguliere bloedonderzoek. De betrouwbaarheid van deze test is daarentegen te vinden in de praktijk.

Zo heeft de EMB test door de jaren heen zijn sporen verdiend. De geteste personen kunnen zich in vrijwel alle gevallen vinden in de uitkomsten van deze test. Soms zal er iets naar voren komen, wat niet direct te verklaren lijkt. In dat geval ga ik hier dieper op in, door de achtergrond van de cliënt verder te analyseren. Samen komen we dan tot verhelderende inzichten voor een afgemeten behandeltraject.

 

EMB test in de praktijk

Wil jij ook meer inzicht in welke voedingsstoffen je mogelijk tekortkomt of welke verstoringen en belastingen aan je klachten ten grondslag liggen? De EMB test voorziet je van uitgebreide informatie om gericht het zelfherstellend vermogen van het lichaam te ondersteunen.
Er wordt  op basis van deze inzichten een concreet verslag gemaakt met aanbevelingen qua voeding, suppletie en leefstijl, om de balans te herstellen.

Wil jij ook weten wat dit bloedonderzoek jou kan vertellen? Vanaf 1 mei 2022 wordt de EMB test bij Your Personal Health aangeboden. 

NB: de adviezen uit deze test hebben een holistische insteek. De waarden kunnen niet één-op-één worden vergeleken met een reguliere bloedtest. De EMB vervangt niet de diagnostiek en behandeling vanuit de reguliere zorg.