De Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument (BATC) komt op voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten. Het doel van de BATC is het creëren van eenheid en de kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. Zij streven naar meer erkenning voor deze vorm van complementaire zorg. De aangesloten therapeuten zijn HBO geschoold en volgen jaarlijks bijscholing om aan de opleidingseisen te voldoen.

Keuze in therapievormen binnen de complementaire zorg is breed en veelzijdig. De behandelingen bij een BATC therapeut worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de deelnemende zorgverzekeraars via een aanvullende verzekering. Tarieven en lijst van zorgverzekeraars staan vermeld op de site van de BATC, www.batc.nl

 

 

Mijn werkwijze als Natuurgeneeskundig therapeut is op basis van de vijf natuurgerichte principes: 
energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.
Deze zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar, waardoor aandacht voor elk belangrijk is voor een goede balans.

 

 

 • Energie
  Alles bestaat uit energie en is de basis van het leven. Elk systeem, elk orgaan, elke emotie en elke gedachte heeft een eigen energie. Er bestaan twee soorten energie, tastbare en niet-tastbare energie.
  Tastbare energie krijg je door te eten en verbranding van voedsel voor je lichaam.
  Niet-tastbare energie vind je in je aura en diverse chakra's. Het is belangrijk om beide vormen van energie in balans te houden voor een optimale energie huishouding.
 • Prikkeloverdracht
  Prikkeloverdracht vindt plaats in de zenuwbanen van het lichaam, en zorgen voor het communicatienetwerk tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Het vervoert de opdrachten als prikkels vanuit de hersenen naar de rest van het lichaam.
  Wanneer de communicatie verstoord raakt, worden de prikkels aan delen van het lichaam niet goed doorgegeven. Door een verstoorde prikkeloverdracht kunnen functies in het lichaam niet of niet goed worden verwerkt. 
  Het opsporen van de blokkade (ruis) is van belang voor de communicatie en het herstellende vermogen van het lichaam.
 • Drainage
  Ons lichaam en onze geest worden belast met gifstoffen. Hierbij kan je denken aan bepaalde soorten voeding, stress, straling en gassen waarmee we dagelijks in aanraking komen. Wanneer het lichaam minder of niet in staat is deze gifstoffen af te voeren heeft dit een nadelige invloed op het hele systeem.
  Het is belangrijk om aandacht te hebben voor het reinigen van deze gifstoffen, waardoor het immuunsysteem wordt gestimuleerd.
 • Voeding
  Elk lichaam heeft goede voeding nodig om optimaal te kunnen functioneren. Wanneer het lichaam voeding krijgt wat het niet verwerken kan, kan dit leiden tot klachten zoals moeheid en lichamelijke klachten.
  Ook goede geestelijke voeding is belangrijk en nodig en kan bestaan uit verwachtingen, overtuigingen en uitdagingen. Maar kan ook belemmerend werken zoals boosheid, onmacht, jezelf overvragen (stress) en negatieve ervaringen.
  Het is belangrijk de balans tussen lichaam en geest aandacht te geven en zo nodig te herstellen.
 • Psyche - levenskunst
  Het bewust worden van belemmerende denk- en gedragspatronen is een belangrijk. Tijdens het bewustwordingsproces leer je je eigen patronen herkennen en kan er verandering plaatsvinden.
  Je gaat onderzoeken waar en wanneer deze zijn ontstaan zodat je deze patronen kunt doorbreken en loslaten.
  Lichamelijke en geestelijke gesteldheid zijn met elkaar verbonden en zullen elkaar zowel negatief als positief kunnen beïnvloeden. Aandacht geeft ruimte voor herstel.